Integritetspolicy

För att kunna identifiera dig som kund och betalare hanteras följande:

Namn
Adress
Personnummer
Bild
Grupptillhörighet
Medlemskap

Beroende på hur du betalar kan följande uppgifter om dig hanteras följande:

Kortuppgifter
Bankkontouppgifter
Personnummer
Faktura-uppgifter, namn och adress
E-post

För att vi ska kunna kontakta dig och för att du ska kunna logga in i systemet hanteras följande:

E-post
Telefonnummer
Grupptillhörigheter

För vår och er egen statistik hanteras följande:

Pass- och aktivitetshistorik
Incheckningshistorik
Kön
Köphistorik
Medlemskapshistorik

I bokföringssyfte hanterar vi följande:

Köphistorik
Missade betalningar

Hur länge sparas mina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge du är kund och medlem hos oss. Därefter kommer vi automatiskt att rensa bort dina uppgifter inom 1 år.
Din betalningshistorik sparas så lång tid som krävs enligt bokföringslagen.

Vilka rättigheter har jag?

Som kund hos oss har du vissa rättigheter när det kommer till hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till tillgång

Du kan begära ut ett utdrag med all data som vi har sparat om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera den data vi har sparat om dig.

Rätt till radering

Du har rätt att begära total radering av din data från vårt system. OBS, detta går bara göra när du inte längre har ett aktivt avtal med oss.

Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, t.ex. när du anser att de är felaktiga och begärt rättelse.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar på hur vi hanterar dina personuppgifter, t.ex. kan du neka att dina uppgifter används i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på din data i ett strukturerat och maskinläsligt format.

Rätt att framföra klagan

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

För PT Online gäller även policy enligt nedan

https://eu.lenus.io/Motions-AB/data-policy?locale=sv-SE